Toz Siklonu

Görseller

 

 

Teknik Resim

 

 

Teknik Özellikler

Tüm pnömatik sistemlerde, santrifüj hareketi yardımıyla hava ile tozu birbirinden ayıran konik konstrüksiyona siklon denir...Siklonlara belli bir hava debisi ile gelen hava toz-granül karışımını siklon denilen bu konik konstrüksiyona girdiği zaman kesitin büyümesinden dolayı yavaşlar ve vortex (dönü) hareketini yapar.Yani hava ile mal karışımı hızlı hareketten birden faz değişikliğine uğrayarak daha büyük bir hacime çıkınca toz yada granül malzeme yerçekiminden ve santrifüjden dolayı aşağıya düşer, hava ise atmosfere çıkar. Kısaca siklonlar bu şekilde çalışır.Siklonlara giriş kare,dikdörtgen,yuvarlak ve tanjant olabilir. Bu prosesin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca pnömatik transfer işlemi yapılırken siklonda toplanan malzeme loadcell ile tartılır.Siklonda yapılan bu tartım işlemine de kısaca dozaj denir.Çünkü pnömatik olarak nakledilen malzemenin dozaj işlemi siklonlarda gerçekleşir.

Siklonlar yine yapılarına göre pozitif basınç veya negatif basınç altında çalışabilirler fakat tasarım konstrüksiyonu başlangıçta mutlaka belirlenmelidir. Her ne kadar her ikisinde de seperatör görevi görse de emici siklonlarda konstrüksiyonun vakumdan dolayı daha sağlam bir yapıda olması gerekir.