Pnömatik Siklon

Görseller

 

 

Teknik Resim

 

 

Teknik Bilgi

Pnömatik sistemde hava kilidi ile birlikte kullanılır. Santrifüj etkisi ile öğütülmüş tahılların ve diğer toz maddelerin taşınması esnasında malı havadan ayırmak için kullanılır. Havadan ayrılan mal sisteme döner hava dışarı çıkar.Makina silindirik üst kısım, konik gövde ve giriş borusu olmak üzere üç kısımdan oluşur. makina hava kaybını minumumda tutacak şekilde tasarlanmıştır. Pnömatik fanla emdirilen hava-ürün karışımı siklonun içerisinde büyük bir hızla dönerek siklon duvarına çarparken havadan ağır olan ürün hız kaybederek konik kısımdan aşağıya doğru kayarak siklonun altındaki hava kilidi vasıtasıyla aşağıya boşalır